• 1 The Lab of Love Relatie Coaching
  • 2 Voor wie?Voordat het mis gaat, is er meestal al iets aan de hand
  • 3 Hoe werkt het?Als je partner (nog) twijfels heeft, kun je gerust alleen komen
  • 4 Uitgebreide testen We werken met verschillende psychologische testen
  • 5 Onze boeken We hebben een aantal favorieten van ons voor je verzameld
  • 6 Workshops: Om nog meer uit je relatie te halen en elkaar beter te begrijpen
  • 7

 

De basis voor deze aanpak is terug te vinden in het werk van de Zwitserse psycholoog en psychiater Carl Gustav Jung. Hij ging er vanuit dat wij worden beïnvloed door innerlijke krachten waar we ons meestal niet bewust van zijn. Deze innerlijke krachten zijn bepalend voor wie wij in onze kern zijn en geven ons leven richting. Jung noemde ze archetypen. Archetypen zijn volgens hem overgeërfde, innerlijk bepaalde patronen voor manieren van zijn, waarnemen, reageren en handelen. Deze patronen behoren tot het collectieve onbewuste, dat deel van het onbewuste dat niet individueel is maar gemeenschappelijk en universeel.

Als we deze archetypen in onszelf herkennen en erkennen, kan dat een hulpmiddel zijn om onszelf te zijn. Het leven krijgt dan betekenis doordat onze bezigheden aansluiten bij wie we werkelijk zijn. Het negeren van ons archetypische zelf leidt tot verstoring, omdat we anders doen dan we werkelijk zijn. Kennis van de archetypen geeft ons inzicht in ons ego en onze ziel. Het laat ook zien waar voedende verbindingen kunnen ontstaan en waar we valkuilen in onze relaties met anderen zullen ondervinden.

De archetypentest

De patronen die Jung voor het eerst identificeerde, zijn in de jaren zeventig verwerkt in de boeken van de Amerikaanse psychiater Jean Shinoda Bolen. Zij heeft de archetypen op een beeldende manier vertaald naar Griekse goden en godinnen (niets is zo menselijk als de goden en godinnen uit de Griekse mythologie). Vervolgens zijn deze zelfde Griekse goden en godinnen in 2005 omgezet naar een praktisch instrument: een persoonlijkheidstest op basis van archetypen. Aan de hand van de uitslagen van deze test krijgt iemand meer inzicht in zichzelf, welke kwaliteit iemand meeneemt in zijn leven en relatie, wat je belangrijk vindt, welke waarden, normen en overtuigingen je erop nahoudt en hoeveel belang je hecht aan het hebben (of niet hebben) van bepaalde karaktereigenschappen.

                                   

Toepassing

Met behulp van de uitslag van de archetypentest gaan we met elkaar in gesprek over jouw vraagstuk. Aangezien de mens niet deelbaar is (je draagt je hele zijn altijd met je mee, zowel naar je werk als naar je partner) en de archetypen zich in alle lagen van ons zijn bevinden is de toepassing van deze vorm van begeleiding ook heel breed. Je kunt hier dus mee aan de slag voor uiteenlopende vragen, van werkgerelateerd, relationeel tot existentieel (wie ben ik en waar wil ik naartoe).

Bij deze vorm van coaching werken we ook wel eens met de inhoud van dromen en kunnen we gebruik maken van geleide fantasieën, visualisaties en rollenspellen als methoden om de 'verborgen' aanwijzingen uit de diepere lagen van jouw geest te gebruiken om richting te geven aan je vraagstuk.